Realizowane projekty / Current projects:

Kontakt / Contact:

Fundacja Sztuki Arteria / Arteria Art Foundation
ul. Świętokrzyska 30 lok 68A
00-116 Warszawa
Poland
tel: 48 880 628 585
fax: 48 (22) 247 21 17

arteria@arteria.art.pl

Lokal przy ul. Świętokrzyskiej 30/68A jest wykorzystywany
dzięki wsparciu m.st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście.


NIP: 521 329 94 74
REGON: 015779463
KRS: 213829
nr rachunku: 29 1240 6003 1111 0000 4943 0862
rachunek FF Pięć Smaków: 65 1240 6003 1111 0010 2600 7493
rachunek w USD: 96 1240 1024 1787 0010 4159 6387
rachunek w EUR: 16 1240 1024 1978 0010 4159 6619
Bank Pekao SA

Zarząd Fundacji:

Jakub Królikowski
Michał Sieczkowski
Emilia Skiba


→ Statut Fundacji Sztuki Arteria

Sprawozdania:Rozliczenia transakcji kartą kredytową i płatności internetowych
są realizowane za pomocą Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl.

Zakończone projekty / Closed projects