I Przegląd Filmów Wietnamskich "Kino w pięciu smakach" - Arteria

Buddyzm w Wietnamie

Po filmie Życie w strachu w niedzielę 1 kwietnia o 19:00 zapraszamy do dyskusji o buddyźmie w Wietnamie i w Polsce, o jego roli w kulturze i społeczeństwie. W spotkaniu weźmie udział Ha Minh Hien oraz ks Edward Osiecki.

Ksiądz Edward Osiecki jest misjonarzem ze Zgromadzenia Ojców Werbistów. W latach 1985 – 1995 słuzył w misji w Papui Nowej Gwinei. Po powrocie do Polski został duszpasterzem środowisk uchodźców w Polsce. Jest współtwórcą Ośrodka Migranta w Warszawie, w którym każdy cudzoziemiec, bez względu na narodowość i wyznanie, znajdzie porady prawne, opieki medyczne, nauczyć się polskiego i dowiedzieć o swoich prawach. Jest współtwórcą wydawnictwa Werbinum, w którym pracuje również jako redaktor. Wydawnictwo koncentruje się na tematyce religioznawczej, etnologicznej (antropologii kulturowej), misjologicznej, ekumenicznej, biblijnej oraz pastoralno-ekumenicznej.

Ha Minh Hien przyjechał do Polski w 1992 r. Wcześniej wykładał w Wyższej Szkole Górniczo-Hutniczej w Hanoi. Obecnie jest Przewodniczącym Stowarzyszenia Kulturalnego Przyjaciół Buddyzmu Wietnamskiego w Polsce, które zostało założone w lipcu 2005 r. Na początku 2005 roku w Warszawie wybudowana została wietnamska pagoda. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu X-lecia, gdzie handluje duża część warszawskich Wietnamczyków. Pagodę oraz społeczność buddystów wietnamskich w Warszawie często odwiedzają zaproszeni przez Stowarzyszenie mnisi z całego świata, m.in. z Wietnamu, Tybetu, Francji, Niemiec. W tym roku zaplanowana jest wizyta znanego na całym świecie mnicha Thich Huyen Dieu, który będzie promować książkę napisaną podczas jego misji w Nepalu.

design: Studio Bakalie wykonanie: jakubarteria.art.pl banery i animacje - OSTY studio(2005) ©2005-07 Arteria