I Przegląd Filmów Wietnamskich "Kino w pięciu smakach" - Arteria

Uroczyste otwarcie. Uchodźcy

Podczas projekcji filmu Jesienna podróż, w piątek 30 marca o 20:30, obecny będzie jego producent Lam Nguyen. Opowie o trudnościach przy realizacji filmu, o reakcji jaką wywołują projekcje w różnych miejscach świata. „Jesienna podróż” jest filmem unikatowym - to pierwszy fabularny obraz poświęcony tragedii boat people i obozom reedukacyjnych w Wietnamie.

Lam Nguyen weźmie również udział w dyskusji o sytuacji wietnamskich uchodźców, podczas której obecny będzie także Nguyen Tung Lam, jeden z uchodźców wietnamskich, któremu polscy urzędnicy odmówili uznania jego praw. Nguyen Tung Lam jest bohater głośnej, politycznej sprawy, która od wielu miesięcy ciągnie się w sądach różnej instancji. Spotkanie jest niepowtarzalną okazją by poznać tego niezwykłego człowieka i usłyszeć historię jego życia.

Nguyen Tung Lam, działacz społeczny, poeta. W Wietnamie więziony przez 5 lat, po nieudanej ucieczce z kraju w 1998 r. Do Polski wyemigrował przez zieloną granicę w 2003 r. Od trzech lat bezskutecznie stara się o status uchodźcy w Polsce, choć decyzje warszawskiego Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, a później Rady ds. Uchodźców zostały zakwestionowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. W obronie Lama, jak i innych pięciu wietnamskich uchodźców, Ngo Thi Lan, Dang Quang Dunga, Throung Thi Linh, Nguyen Van Khanha i Nguyen Thanh Binha, członków emigracyjnego Stowarzyszenia na Rzecz Pluralizmu i Demokracji w Wietnamie, wystąpiło 150 polskich artystów i intelektualistów, m.in. prof. Henryk Samsonowicz, Agnieszka Holland i Helena Łuczywo.

We foyer kina zapraszamy na wietnamski bankiet przygotowany przez restaurację Dong Nam.

design: Studio Bakalie wykonanie: jakubarteria.art.pl banery i animacje - OSTY studio(2005) ©2005-07 Arteria