ARTERIA - ACTIVITY EXCHANGE ZONE presents:

TRIP TO ASIA

acoustic walk through Jarmark Europa Stadium

7-10.06.2006
Departure 7.00-12.00 every half an hour

Podróż do AzjiSwitch to Asia. Take for this trip with you an mp3, a map with instructions to follow and a big plastic bag filled with underwear to be delivered to one of the bazaar's stalls. Get on the train, cross an imagined Europe/Asia border on Wisła river and within 3 minutes you will arrive to Europa Bazaar, Warszawa Stadion station. You can expect a cultural shock, a jetlag, some bizarre encounters, everyday theater, acknowledging local, Vietnamese presence and merging into the Buddhist microclimate.Prebookings only: azja@arteria.art.pl, tel. 0 604 777 231,
tickets 15 zł

Project by: Anna Gajewska, Joanna Warsza, Ngô Văn Tưởng
Jakub Królikowski, Adam Sienkiewicz

Production: Przestrzeń Wymiany Działań Arteria and S±siedzi dla S±siadów festival
Partners: Urz±d Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Asia Travel, Damis, Manta, Koleje Mazowieckie, Wolfeko

Trip only in Polish and Vietnamese

design: Studio Bakalie wykonanie: jakubarteria.art.pl banery i animacje - OSTY studio(2005) ©2005-07 Arteria